1.10.09

CCOO edita un tríptic pels treballadors/res imigrants que van en bici

CCOO ha editat un tríptic adreçat als treballadors i treballadores immigrants que van a treballar en bicicleta. El tríptic multi-idioma es titula Pautes per ser un ciclista protegit (PDF) . Entenc que s'han volgut donar unes pautes generals, concises i suposo que per a desplaçaments a polígons i zones agrícoles. Aquí en teniu el contingut:
Hem de ser conscients que som l’element més feble del trànsit. Per tant, cal que actuem amb sentit comú i estiguem alerta a la conducció i a les maniobres dels altres vehicles.
  1. Poseu-vos sempre el casc
  2. És important que utilitzeu elements reflectors a la bici: als pedals, a les rodes, al casc i a la roba
  3. Si circuleu de nit o amb poca visibilitat, la bicicleta ha de portar un llum de posició davanter i posterior i un catadióptric al darrere. A més el ciclista cal que porti una peça de roba reflectora que permeti distingir-lo a una distància de 150m
  4. Advertiu de les vostres maniobres amb prou antelació perquè la resta de vehicles sàpiguen què fareu.

Cap comentari:

Vegeu també