5.10.09

Nou baròmetre de la bicicleta

La setmana passada el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va donar a conèixer una nova enquesta sobre la bicicleta. Si no vaig errat crec que és la tercera d'aquestes característiques que es fa a Catalunya i la segona que cobreix també l'àmbit espanyol. Segons el mitjà de comunicació en destaca aspectes positius o negatius, jo em quedo amb l'article de SOSTENIBLE 5/10/2009 i el seu titular "L'ús de la bicicleta per als desplaçaments quotidians ha crescut un 34,5% en un any". També ha crescut el percentatge d'enquestats que la relacionen amb la mobilitat, un 12% en 3 anys, ara ja és un 29% dels enquestats.

El titular negatiu el fa per exemple El Punt 4/10/2009 que en destaca la percepció de perillositat d'una part molt important de la població. Sens dubte, aquest és un punt que s'ha de treballar, ja que l'accidentalitat de la bicicleta és més baixa que la de la moto o la del cotxe i en canvi aquests mitjans de transport no es perceben tant perillosos.

Cap comentari:

Vegeu també