23.10.09

Els accidents més habituals a la ciutat

M'he llegit aquesta entrevista d'Smart cycling a un metge que va patir un accident mentre anava en bicicleta i que va fer una mica de recerca sobre els accidents dels ciclistes a Toronto. Sembla que allà els accidents més habituals entre bicicletes i vehicles de motor (a partir d'ara diré cotxes) són:
  1. Cotxes que entren a una intersecció sense cedir el pas, sense aturar-se o de forma insegura.
  2. Els cotxes fent avançaments insegurs.
  3. Les portes dels cotxes que s'obren al pas dels ciclistes
També sembla que només el 10% dels accidents entre cotxes i bicicletes són causats per les bicicletes. També parla del casc o dels consells que ell dóna...

Cap comentari:

Vegeu també