2.11.09

Les turborotondes

Si les rotondes no són precisament la millor intersecció per a ciclistes i vianants, ara m'assabento de que existeixen les turborotondes. Bàsicament són rotondes normals de dos carrils on s'afegeixen unes línies contínues i/o uns separadors físics entre carrils de manera que s'obliga als vehicles a circular correctament, és a dir, si es vol anar a la dreta s'ha d'usar el carril extern de la rotonda, si es vol anar recte es pot usar indistintament qualsevol carril i si es vol anar a l'esquerra o fer un canvi de sentit s'ha d'utilitzar el carril intern.

Des del punt de vista del cotxe aquest tipus de rotondes afegeixen seguretat al evitar molts desplaçaments laterals que no es poden realitzar degut a les barreres físiques que ho impedeixen. Per a camions llargs o articulats l'amplada dels carrils pot ser un obstacle. Des del punt de vista del ciclista, crec que no elimina la sensació d'inseguretat que percebem els ciclistes en aquestes interseccions, tot i que sembla que siguin molt més segures ja que un cop a dins podem ocupar el carril i estar segurs que ningú ens avançarà temeràriament pel carril interior, "només" ens haurem de preocupar de les incorporacions.

D'altra banda, des del punt de vista del vianant o del disseny de carrils bici, aquesta rotonda sembla ocupar més extensió i per tant fa que els passos de vianants i bicicletes estiguin més allunyats del centre de la intersecció i això fa que allargar la distància que cal recórrer.

Vegeu l'explicació (en anglès):I una turborotonda a Asturias:Extret d'aquest article de la Xarxa Mobal

Cap comentari:

Vegeu també