25.4.14

Més patinets i menys bicicletes?

Amb la nova normativa de trànsit que entra en vigor d'aquí a dues setmanes, el casc serà obligatori pels menors de 16 anys. Això pot fer que a partir d'ara, a les escoles, vegem més patinets i menys bicicletes perquè és més fàcil que els pares portin el patinet (més lleuger) que una bicicleta i a més a més el casc.

Faig una mica de trampa. Amb aquest títol provocatiu, vull posar de manifest les contradiccions d'una obligació que no s'entén. De fet, la nova normativa obliga a portar casc a la ciutat quan es compleixen aquestes 3 condicions:
 1. Tenir fins a 15 anys
 2. Circular per la calçada
 3. Circular amb un vehicle de dues rodes accionat amb l'esforç muscular
Molta gent generalitzarà que per anar en bici un menor sempre ha de portar casc. Doncs no, si va per la vorera no, però si va en patinet per la calçada sí! Segurament la policia local també generalitzarà, i si anem en patinet, mai ens dirà res!

Si teniu fills de fins a 15 anys, quan no hi haurà obligació de portar casc?
 • Quan circulin per la vorera o camins de terra.
 • Quan portin un monocicle (si tenen l'habilitat de portar-lo).
 • Quan el menor porti un patinet elèctric, un segway o un quad elèctric per nens, o similars.
En quines situacions els menors de fins a 15 anys hauran de portar casc?
 • Si van en patinet o patins i passen pel mig d'un carrer.
 • Si van amb qualsevol tipus de bicicleta o tricicle i passen per una "via urbana", per exemple, un carrer de vianants o un carrer "residencial".
Com veieu les coses no són sempre com semblen, i segons les ordenances municipals i les habilitat de les policies locals, hi haurà interpretacions diverses i variades. Els principals inconvenient de la nova normativa són que:
 • Promou la circulació en bici per la vorera.
 • Desincentiva la circulació en bicicleta.
 • Desincentiva l'autonomia personal dels infants i joves.
 • Afavoreix l'accidentalitat ciclista.
Per cert, un carril bici a la vorera és una "via urbana"? I fora de la vorera?
No ho heu entès res? Jo tampoc. Aquest reforma és una merd... i no s'ha fet cap de les millores que s'estan fent a Europa ni cap reescriptura d'una normativa que sembla que continua plena de forats.Article 47, apartat 1 (es modifica el segon paràgraf):
Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los supuestos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen, siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y también por quienes circulen en vías interurbanas.
La definició de "ciclo" segons la DGT crec que no ha canviat:
Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.