9.4.14

Municipis metropolitans desconnectats: Viladecans

Avui analitzo les connexions en bicicleta de Viladecans amb els seus municipis veïns.


Cap a Sant Boi

La connexió més recta és per la carretera C-245. En aquest cas, la carretera és força ampla, té normalment voral i té molts cops un lateral també ample. No té carrils bici ni cap tipus de senyalització i trobem alguns punts perillosos com són les incorporacions a l'autopista.

Una altra connexió que es fa necessària és un itinerari paral·lel a la C-245 i a l'autopista, entre les dues vies. Caldria connectar els barris de Vilamarina (estació Renfe) i d'en Sales amb el polígon de Salines (Alcampo) connectant tots els polígons d'entremig.

Cap a Gavà

Només cal que mireu el que comentava parlant de Gavà.

La connexió amb el Prat no està senyalitzada
Cap al Prat

En vaig parlar quan analitzava el Prat. També hi ha l'opció de la carretera de B-204 que ens pot dur cap al polígon Mas Blau, però que no té cap facilitat per les bicicletes i no té voral.

Cap a Sant Climent

La carretera que comunica amb Sant Climent té prou amplada per encabir un voral ciclista senyalitzat que faci de carril bici. La distància és aproximadament de 1,5km. El carril bici de la riera de Sant Climent que ens porta del centre fins aquesta carretera és molt poc recte i no està ben senyalitzat.


Cap a la platja

Viladecans va inaugurar fa anys el Camí del Mar, però queda desconnectat del centre de la ciutat i actualment es fa un enllaç per dins d'una riera.

Conclusions

Un cop més es fa necessari adaptar la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà. La connexió amb el camí del Mar també seria necessària per facilitar la connexió amb el Prat per la carretera B-204.

Articles relacionats: