22.9.09

Els vehicles motoritzats s'acosten més a les bicicletes en els carrils bici

Un nou estudi del CTC (una organització de ciclistes del Regne Unit) ha arribat a la conclusió que els vehicles motoritzats s'acosten més als ciclistes quan hi ha un carril bici (entenc que no segregat). L'estudi s'ha realitzat amb una bicicleta que incorporava un mesurador de distància lateral i circulant per diverses carreteres (locals) amb i sense carril bici. Cal aclarir que en aquest cas les carreteres locals són com carrers principals bidireccionals de les típiques àrees residencials angleses.

Aquest estudi vindria a reafirmar les postures contra els carrils bici d'algunes associacions ciclistes que ja he comentat alguna vegada. De totes maneres, per fer afirmacions sobre seguretat caldria analitzar la sinistralitat d'aquest tipus de vies, ja que no preservar la distància de seguretat no és l'únic perill, el major perill són les interseccions i les carreteres amb carrils bici probablement tenen assenyalada la presència de bicicletes en aquest punts més perillosos.

Vegeu també