29.9.09

La bici també és la més ràpida a l'Hospitalet i Terrassa

Divendres passat es va realitzar per primera vegada una cursa dels transports a l'Hospitalet i els resultats, com en moltes altres curses, demostren un cop més que la bicicleta és el mitjà de transport més ràpid a la ciutat:
...la bicicleta ha estat el mitjà més ràpid amb una mitjana de velocitat de 13 km/h seguit del transport públic (9 km/h). El taxi i el cotxe han fet una penúltima posició amb una velocitat mitjana d'uns 8 km/h...
Vegeu l'anàlisi de temps i velocitat de La Saboga o la nota de premsa de la PTP:
D'altra banda, a Terrassa, que també s'estrenaven amb la cursa, la bicicleta també ha estat la més ràpida:
De tots els trajectes d'aquestes curses potser el més pedagògic és el trajecte interurbà entre la plaça Catalunya de Barcelona i la plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Es tracta d'un itinerari d'uns 7,5 km que per molta gent pot semblar una distància massa llarga per fer en bici, però com dic sovint en aquest bloc, és una distància perfectament assumible per fer en bicicleta quan tens una mica de pràctica. El resultat de la cursa mostra com la bici, fins i tot en aquestes distàncies és molt competitiva, ja que el transport públic va trigar 25 minuts i només un minut més tard va arribar la bicicleta. En canvi, el taxi va tardar 31 minuts i el cotxe particular 50.

Cap comentari:

Vegeu també