1.5.06

2. Reparació d'una punxada

Treurem la roda punxada destensant el fre i descaragolant la tanca de la roda. Cal recordar com anava col·locada la roda. A continuació treurem tot l'aire que pugui quedar dins la cambra i utilitzarem dues o tres palanques per separar el pneumàtic de la roda de la llanta. Un cop separada el pneumàtic ens serà molt fàcil extreure la cambra i posar-ne una de nova. Abans però de posar la cambra nova, caldrà inspeccionar amb el dits l'interior de el pneumàtic i de la llanta per si hi hagués quedat alguna punxa o algun repèl de la llanta. Un cop introduïda la cambra (començarem pel punt on hi ha la vàlvula) inflarem només una mica la cambra per a evitar pessigar-la en tornar a col·locar el pneumàtic amb les palanques. Finalment acabarem d'inflar la roda i la col·locarem al seu lloc intentant que quedi ben centrada (caragolant més d'un cantó o de l'altre) i que no toqui a les pastilles de fre que haurem tornat a tensar. Les palanques extractores metàl·liques poden rallar la llanta i pessigar la cambra, cal utilitzar-les amb compte o utilitzar palanques de plàstic que són força resistents i no tenen aquesta problemàtica.
 
Reparació de la cambra d'aire 
 
Primer provarem de detectar visualment el punt on hi ha la punxada i si no ens en sortim la inflarem i escoltarem si hi ha pèrdua d'aire (també la podem submergir en aigua i buscar bombolles). Un cop trobada la punxada la marcarem amb un tros de guix per no perdre-la. Llimarem la zona on enganxarem el pegat amb paper de vidre per aconseguir millor adherència, posarem cola i a continuació el pegat. Mantindrem una pressió damunt del pegat diversos minuts i ja només ens mancarà inflar la cambra i comprovar que no hi ha pèrdua d'aire. No s'aconsella posar gaires pegats en una mateixa cambra. Els pegats amb el temps es poden aixecar i les coles que s'utilitzen poden perdre l'efectivitat amb el temps (o ens la podem trobar seca el dia que la necessitem!). Per tot això és convenient portar sempre almenys una cambra de recanvi.