17.5.06

Inversió pública en infraestructures... per a cotxes


He trobat aquestes vinyetes a http://www.mygeo.info/eng/cartoons.html

Copyright d'Andy Singer; Aquesta vinyeta només pot ser utilitzada per usos estrictament educacionals i sense ànim de lucre. Extret de: www.andysinger.com