19.5.06

Mobilitat a Barcelona

L'article Punt i a part. Pau en els desplaçaments (El Punt 19/05/06) fa un repàs de les polítiques de mobilitat que s'estan aplicant a Barcelona, en especial, pel que fa a la mobilitat més universal: caminar.

L'increment de les zones per a vianants o en que els vehicles a motor no tenen prioritat de pas ha anat transformant la ciutat. Les zones de convivència (sense voreres i amb velocitat màxima de 10km/h) i les zones 30 on els vehicles tenen la prioritat però no superen els 30 km/h permeten la convivència amb vianants i bicicletes.