10.3.10

Es duplica l'ús de la bicicleta des del 2004 a Barcelona

Costa trobar dades fiables dels desplaçaments en bici a Barcelona. Una enquesta sobre com els barcelonins veuen diversos aspectes de medi ambient ens descobreix també que els desplaçaments en bici han augmentat. Ho he llegit a BACC 10/3/2010

La III Enquesta d'Hàbits i Valors sobre el Medi Ambient i la Sostenibilitat, elaborada a partir de 1.600 entrevistes presencials entre la població de Barcelona major de 18 anys, constata un augment en la informació que diuen tenir les persones empadronades a Barcelona sobre temes ambientals, i més específicament sobre els aspectes vinculats a l’aigua, els residus o l’energia.

Destaca l’ús del transport públic, els desplaçaments a peu i en bicicleta Pel què fa a la mobilitat, en el període 2004-2008 es detecten variacions considerables en el percentatge de ciutadans que es desplacen en transport públic, a peu, en bicicleta o en cotxe.

El percentatge d’enquestats que diuen que utilitzen “sempre o quasi sempre” el transport públic varia lleugerament del 76% l’any 2004 al 69% l’any 2008, però es manté hegemònic.

El percentatge d’enquestats que diuen que utilitzen “sempre o quasi sempre” es desplacen a peu augmenta del 50% l’any 2004 al 70% l’any 2008.

El percentatge d’enquestats que diuen que es desplacen en bicicleta augmenta del 4% l’any 2004 al 10% l’any 2008.

El percentatge d’enquestats que diuen que es desplacen en cotxe augmenta del 12% l’any 2004 al 15% l’any 2008.

El 77% dels enquestats desconeix els serveis del car-sharing

Més informació aquí (PDF)