8.6.10

I love my bike!

Amb aquests timbres tant chic en forma de cor inicio una nova etiqueta "cycle chic" per etiquetar els apunts que parlin de ciclisme amb estil, de moda o del moviment cycle chic que va iniciar el www.copenhagencyclechic.com i que ha tingut tantes rèpliques arreu del món, com el Barceloní Barcelona Cycle Chic.

Amb el moviment cycle chic comparteixo la idea que per incrementar la presència de la bicicleta a la ciutat hem de fugir de la roba de lycra, dels culots i dels mallots i de l'esport. Tot això està molt bé, però per utilitzar la bici pels desplaçaments quotidians necessitem roba normal i si pot ser amb estil millor que millor ja que posarem de passada la bici de moda.