15.6.10

Manual de senyalitzacions de vies ciclistes a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat una proposta de manual de senyalització de vies ciclistes on recull totes les senyalitzacions que ha anat emprant en els últims anys i que d'alguna manera han arribat a convertir-se en un estàndard barceloní de senyalitzar infraestructures ciclistes. Pel que entenc els objectius del manual són diversos:
  • Tenir una guia de referència per empreses subcontractades que dissenyin o urbanitzin la ciutat.
  • Que els ciutadans coneguin la senyalització específica de la ciutat.
  • Acabar de consensuar amb les diverses parts implicades quins dissenys són els més adequats en cada situació.
Més enllà de tot això, aquest manual servirà per exportar millor el model de Barcelona a altres ciutats.