10.6.10

Com afecta la contaminació al ciclista III

Llegeixo l'escrit de Juan Merallo Nuevo estudio sobre exposición a la contaminación en bicicleta on parla d'un nou estudi que s'està duent a terme a Bèlgica i que ja mostra alguns resultats preliminars.

En general els resultats no es desvien massa del que ja es sap, però sí que hi ha una novetat i és que mostra evidències que en alguns casos el ciclista respira fins a 5 vegades més contaminació que els conductors de cotxe. Tot i que la concentració de partícules ultrafines és la mateixa dins i fora del cotxe, el ciclista inspira més degut a la seva respiració, però lògicament a la que el ciclista cerca rutes alternatives (que el cotxe no té) el temps d'exposició del ciclista a altes concentracions és menor. De fet, com ja es deia en altres estudis, el fet d'allunyar-se un metre de la calçada significa una diferència exponencial.

El sistema de mesura d'aquest estudi es basa en un sensor o filtre situat a la màscara d'un ciclista de manera que té en compte la seva respiració.

Personalment, aquests resultats em reafirmen que cal evitar les rutes congestionades, que cal avançar els cotxes en els semàfors i com a vianants també farem bé evitant els carres de més circulació o allunyar-nos de la calçada quan ens esperem en un semàfor. També sembla evident i potser s'hauria de donar més a conèixer és que el principal perjudicat en una congestió de trànsit és el conductor de cotxe.

Vegeu també: