3.7.10

Ampliació de la Girocleta

Al setembre el servei de bicicletes públiques de Girona augmentarà en 2 el nombre d'estacions i en 100 el nombre de bicicletes. En total seran 10 estacions i 260 bicicletes.

De les dades d'ús del servei es pot veure la influencia del clima (la pluja i el fred han des-incentivat l'ús) i ara a l'estiu es nota un increment important de l'ús. Tot i així, el nombre d'abonats no ha tingut un creixement gaire important aquest any i ara es situa en 1.160 usuaris. El perfil de l'usuari és una persona jove: el grup entre 25 i 34 anys és el més nombrós, (40%) seguit dels de 35 a 44 anys (25%). L'ús més habitual és per anar a la feina.

Em dóna la sensació que la Girocleta es fa servir menys per a usos d'oci que a Barcelona el Bicing. També em sorprèn que l'estació situada prop de l'estació de Renfe sigui de les poc usades. Esperem que aquestes dues noves estacions situades en llocs de força densitat d'usuaris potencials promoguin un augment d'abonats.

Cap comentari:

Vegeu també