15.7.10

Es podrà donar la volta a l'estany de Banyoles per carril bici

Sembla que tira endavant el projecte de construcció d'un carril bici a la carretera de circumval·lació de l'estany de Banyoles. Actualment, hi ha un tram que s'ha de fer per carretera i amb el projecte que hi ha damunt de la taula es construiria un camí paral·lel a la carretera.