18.7.10

Un casc que desprèn olor quan es trenca

Per saber quan un casc s'ha de llençar perquè ha patit cops que l'han malmès uns investigadors han ideat un sistema basat en unes micro-càpsules que en trencar-se desprenen una olor o sembla que mala olor.

Els cascos malmesos deixen de fer correctament la seva funció de protecció. Amb aquest sistema ho podem detectar fàcilment.

Extret de Crash helmet with a useful smell i llegit a biciene.

Cap comentari:

Vegeu també