4.10.11

Baròmetre de la bicicleta 2011: creix el nombre de ciclistes i la freqüència d'utilització de la bici

El baròmetre de la bicicleta 2011 (PDF) ens confirma les sensacions que tenim: que cada cop es fa servir més la bicicleta en tots els seus àmbits (desplaçaments quotidians, oci i esport) i que la cultura ciclista va avançant a poc a poc.

Algunes fonts critiquen la fiabilitat de les dades, en tot cas, es tracta d'una estadística amb una mostra relativament reduïda. No sé si han augmentat els ciclistes diaris en un milió en 4 anys, però el que veig és que els accidents mortals han disminuït lleugerament i ho atribueixo principalment a l'efecte massa crítica.

Algunes tendències dels últims anys:
  • En 4 anys hi hagut un augment proper al milió de persones que utilitzen la bici diàriament. Uns 2 milions en els últims 10 anys (segons DGT).
  • La mortalitat de ciclistes ha disminuït una mica (segons DGT)
  • Ha augmentat significativament la percepció que els conductors de vehicles a motor són més respectuosos amb els ciclistes.
  • Ha augmentat una mica la percepció que els ciclistes són respectuosos amb els vianants.
  • Augmenta la gent que pensa que el principal avantatge de la bici és la mobilitat (inclou el medi ambient), augmenta una mica els que espontàniament diuen la salut i baixen molt les respostes relacionades amb l'oci i el temps lliure.
  • Disminueix significativament la gent que creu que el principal desavantatge de la bici és la seva perillositat, tot i ser l'inconvenient més habitual. Augmenten els que diuen que falten facilitats pels ciclistes.
  • Augmenta els ciclistes que utilitzen la bici pels desplaçaments quotidians i augmenta la freqüència d'ús. Augmenta una mica també els que l'utilitzen per fer esport.
  • Hi ha un augment de la gent que considera que els espais per les bicis són insuficients.
El baròmetre de la bici va començar a Catalunya i després amb la participació de la DGT es va estendre a Espanya, per això tots els baròmetres espanyols tenen una sobremostra per Catalunya. Espero que es publiquin aquestes dades abans del proper Congrés Català de la Bici que s'hauria de cel·lebrar el 2012.

En parlen a:
Vegeu també:

2 comentaris:

Aljullu ha dit...

L'estudi es pot baixar des d'algun lloc?

Bici-Vici ha dit...

Tens raó, em vaig oblidar el link:
Baròmetre de la bici 2011 (PDF)

Vegeu també