4.1.07

Desenvolupament del Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet de Llobregat

L'entitat la Saboga fa un resum i una valoració (novembre de 2006) del desenvolupament del Pla Director de la Bicicleta de l'Hospitalet de Llobregat. El resum apunta els carrils bici que s'estan construint, dóna informació sobre terminis de finalització i fa valoracions sobre el disseny.

La mateixa entitat va presentar al juliol de l'any passat diverses propostes per millorar les infraestructures ciclistes existents.