29.1.07

Per què les zones 30 no han de tenir carril bici?

Com que veig que aquest és un tema conflictiu (apunt del Marc Belzunces i comentaris en un apunt meu) donaré la meva opinió que coincideix amb la del BACC i d'Amics de la Bici i que crec que no està tant lluny de la d'en Marc Belzunces.

Una ciutat ha de tenir una xarxa troncal de carrils bici que ens permetin arribar ràpidament a qualsevol zona de la ciutat, però no hem de voler caure en l'error de voler fer carrils bici a tot arreu, hi ha llocs on l'amplada dels carrers no ens ho permet i que per tant hem de triar tenir voreres més amples i un sol carril per on circulin cotxes i bicicletes. Quan l'amplada ho permeti potser també necessitarem zones de càrrega i descàrrega que són imprescindibles pel comerç de proximitat que dóna vida als nostres barris i que fa que no tinguem necessitat de desplaçar-nos lluny per anar a comprar. Tot això ha d'anar combinat amb zones exclusives de vianants i carrers de prioritat invertida on els vianants tenen preferència davant dels cotxes.

Hi podran circular pares i fills en bicicleta? Bé, un carrer d'una zona 30 no és un espai de joc, sí que ho podria ser una zona de vianants o un carrer de prioritat invertida. Tot i així, estic d'acord amb els raonaments del Marc Belzunces, segurament els cotxes no ho respectaran i els tindrem a darrera fent pressió i alguns pares amb fills renunciaran a circular-hi, però potser no tots els ciclistes i llavors aconseguirem reconquerir aquest espai.

A les zones 30 es procura que hi hagi una convivència de cotxes i bicicletes i per tant es limita la velocitat dels cotxes tenint present que si hi ha bicicletes la velocitat haurà de ser sensiblement inferior a 30. Ho respectaran els cotxes? Hem de fer que sigui així ajudant-nos d'un disseny adequat, de conscienciació ciutadana i d'una vigilància adequada.

Pel que fa al disseny hauríem d'intentar que els carrers no fossin massa llargs i si ho són posar per exemple passos de vianants elevats i altres elements que regulin la velocitat dels cotxes. Tampoc haurien de ser carrers massa amples, ja que afavoreixen les temptacions d'avançament del cotxes.

Han de desaparèixer completament els carrils bici de les zones 30? No sempre, quan la zona 30 és molt gran necessitarà carrers vertebrals que formin part d'aquesta xarxa troncal. No conec amb profunditat el barri de Sant Andreu, el tram del carrer Gran de Sant Andreu que conec és un carrer amb molt de comerç i vianants i no amb prou amplada per tenir un carril específic per a bicicletes i un altre per a cotxes, al ser força llarg i tenir força circulació és un carrer on segurament la convivència per culpa dels cotxes és complicada i molts ciclistes preferiran cercar alternatives per carrers paral·lels per no tenir problemes, per altra banda, crec que carrers com el passeig Fabra i Puig haurien de tenir carrils específics per a bicicletes. Com que no tinc un coneixement global del barri no sé dir si la zona 30 s'ha implementat de forma correcta o quines correccions si haurien de fer. He vist noves zones 30 en carrers de l'Eixample i no m'ha agradat gens el seu disseny, tenint en compte la lleugera pujada que fa i l'amplada de les cruïlles entre d'altres.

Finalment, crec que les associacions ciclistes han d'apostar per les zones 30 perquè és el model de ciutat que volem com a ciclistes i com a vianants que som. Hem d'apostar per un model de futur i no un de passat, sobretot tenint en compte que els passos que aconseguim són molt lents i que les administracions encara són molt reticents a fer inversions serioses en infraestructures ciclistes.