9.1.07

L'experiència d'anar en bici a Alemanya

Un català que viu ha Alemanya (a Karlsruhe) explica com és la mobilitat en aquesta ciutat, ho podeu llegir en un apunt del bloc de Marc Belzunces. És evident que la conscienciació de la societat alemanya és molt diferent de la d'aquí, fixeu-vos que fins i tot les empreses promouen que els treballadors agafin la bici.