29.3.11

Bikedispenser: un aparcament-dispensador de bicicletes

Bikedispenser és un aparcament compacte i que dispensa bicicletes i pot ser usat en sistemes de bicicletes públiques, sistemes de llogues o altres...