4.3.11

Comencen les obres de perllongació de la via verda a Tortosa

El Ministeri de Medi Ambient ha iniciat finalment a Tortosa les obres de renovació dels marges del riu Ebre i de perllongació de la via verda, que inclouen la reconversió del pont del tren en un pas per a vianants i bicicletes [...]
[...] L’actuació es divideix en tres àmbits. El primer permetrà connectar la via verda del Baix Ebre des de la C-12 fins al pont del tren. El segon àmbit contempla la recuperació i remodelació d’aquest pont emblemàtic de la ciutat, de 225 metres de llargada i estructura metàl·lica, per convertir-lo en un pas exclusiu per a vianants i bicicletes. Això permetrà connectar la via verda amb els carrils bici de la ciutat i lel camí natural que ha d’unir Tortosa amb la desembocadura de l’Ebre, habilitada al marge esquerre ja en alguns trams. L’últim àmbit (pel que s’han iniciat les obres), permetrà recuperar els marges del riu Ebre, en un tram de més d’un quilòmetre. S’instal·laran més baranes i es repararan allà on estan malmeses; es protegiran els talussos existents i es recuperarà el bosc de ribera. L’actuació s’emmarca en el programa de la direcció de Costes del Ministeri de Medi Ambient per tal d’anar recuperant per a l’ús públic les zones costaneres i de ribera pertanyents al domini públic marítim-terrestre.

1 comentari:

Bici-Vici ha dit...

Vegeu també: http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/350752.html