16.4.12

Disminueix el trànsit i augmenta la contaminació

Com s'entén? Doncs segurament per la meteorologia, però també perquè no s'està fent res per atacar el tema de la contaminació de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Les dades més preocupants de 2011:
  • Diòxid de nitrogen NO2: La mitjana es va situar en 48 µg/m³ superant el límit europeu de 40µg/m³, un 2% més que el 2010.
  • Partícules PM10 Les partícules de menys de 10 micres es van situar en una mitjana de 34 µg/m³, un 10% més que el 2010, per sota del límit europeu de 40, però per sobre de la recomanació de l'OMS de 20 µg/m³.
Encara no tenim les dades de contaminació oficials de l'àrea metropolitana procedents de la Generalitat, però vist el cas de Barcelona, ja sabem per on aniran les coses.