17.4.12

La xacra dels dièsel

El trànsit baixa, però la contaminació puja, és només la meteorologia? No, també és la xacra dels vehicles dièsel que contaminen més i que tenen impostos de matriculació més barats.

L'impost de matriculació bonifica els cotxes que emeten menys CO2, però no té en compte els òxids de nitrogen. Un vehicle dièsel, que compleixi la normativa europea actual EURO5 (en vigor des del 2009), emet teòricament 3 vegades més NOx que un vehicle de gasolina, a la pràctica, bastant més. Per això, la conversió del parc de vehicles actuals a dièsel només fa que empitjorar la contaminació.

Una avaluació recent de vehicles dièsel en condicions de circulació real urbana (Common Artemis Driving Cycle - CADC) han constatat que les emissions d'òxids de nitrogen són molt superiors a les que marquen les normatives EURO (New European driving cycle –NEDC):
Emissions d'NOx de vehicles dièsel i gasolina en condicions reals de circulació (*)
Emissions d'NOx urbanes de turismes dièsel (*)
Per a vehicles dièsel, el gràfic de la dreta mostra les emissions d'òxids de nitrogen de turismes en condicions reals de circulació urbana (CADC). Com podeu veure, en condicions de circulació urbana un turisme dièsel actual no ha disminuït les emissions de NOx des del 1990 (entrada en vigor de la normativa EURO0).

Fins que no entri en vigor la normativa EURO6 el 2015, no començarem a tenir una reducció més significativa d'òxids de nitrogen, de manera que els de gasoil només contaminaran teòricament un 7,5% més en aquest aspecte, a la pràctica, continuaran emeten molt més òxids de nitrogen en conducció urbana.

El consum de gasoil a Catalunya va augmentar un 22% entre el 2003 i el 2007 a la vegada que el consum de gasolina baixava un 20%. Posteriorment, a partir del 2008, el consum d'ambdós combustibles ha disminuït a causa de la crisi.

Per saber-ne més:
(*) Els gràfics estan extrets del Document base del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015 de la Generalitat de Catalunya.