10.4.12

Prohibir les bicicletes a les voreres? Una nova ordenança?

És un nou globus sonda? No ho sé, però avui el 3/24.cat ens informa de que el Regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Eduard Freixedes, està "avaluant" la possibilitat de prohibir les bicis a les voreres per evitar els conflictes entre vianants i ciclistes. Això aniria lligat a l'auditoria dels carrils bici de la ciutat i a una reforma de l'ordenança de circulació.

No em sembla malament aquesta mesura a mig/llarg termini, però crec que abans cal acabar i millorar la xarxa de carrils bici i introduir mesures de priorització de la bicicleta. Actualment, la vorera dóna una prioritat a les bicis respecte altres vehicles perquè permet fer dreceres, contrasentits o arribar fins a la porta de destí.

Què caldria fer abans?
  • Acabar la xarxa de carrils bici fent els enllaços urbans i interurbans necessaris.
  • Millorar la xarxa: eliminar punts negres, fer més amples certs carrils, segregar-ne d'altres, afegir senyalitzacions.
  • Donar prioritat a la bici: permetent certs girs en vermells i contrasentits a l'estil francès o belga, afegint semàfors, zones d'aturada avançada, passarel·les, ones verdes, etc.
A Llarg termini?
Vista la situació econòmica actual i la manca d'indicis de que el govern espanyol reformi el codi de circulació, molta de la feina que falta per fer per fer avançar la bici està encallada. L'única oportunitat que se'ns presenta ve dels nous ciclistes procedents de l'encariment d'altres mitjans (cotxe i transport públic) que poden crear una massa crítica més nombrosa, a la vegada que fan més insostenible la circulació per les voreres.

A l'espera de més detalls, em preocupen els canvis que es puguin produir, ja que de moment el consistori no ha mostrat cap intenció de fer polítiques europees amb la bicicleta i en canvi si que ha promocionat el cotxe privat i la moto. Treure la bici de la vorera, però mantenir l'aparcament de motos té sentit? Potser hauríem de treure primer les motos de la vorera per donar més amplada i permetre un temps més la circulació de bicis per la vorera mentre fem els canvis que toquen?

Per qui vagi despistat, actualment, les bicis només poden circular en voreres de 5 metres d'amplada amb 3 metres lliures o en zones de vianants sense aglomeracions, sempre i quan, no hi hagi cap carril bici.

1 comentari:

Aljullu ha dit...

I als aparcaments de bicis/estacions del Bicing que estan sobre la vorera com s'hi ha d'arribar, volant?