12.5.15

L'efecte del casc obligatori per menors a Suècia

Com que a Espanya s'ha aprovat l'obligació dels menors de 16 anys de dur casc, és molt interessant comentar el que ha passat a Suècia que ho van aprovar l'any 2005 i que ara ja tenen dades per poder-s'ho mirar amb perspectiva.

D'entrada, la reducció dels traumatismes cranials en nens és comuna pels vianants, conductors de cotxe i ciclistes sense que l'obligatorietat del casc hagi alterat la tendència (ho podeu veure al primer gràfic).

En el segon gràfic veiem (a la línia contínua vermella) el percentatge de traumatismes cranials ciclistes d'entre tots els accidents ciclistes (sempre per la franja d'edat 0-15). Com veieu, l'entrada en funcionament de la llei sueca no canvia la tendència de reducció dels traumatismes al cap. Podríem dir que la gent ja portava casc, però les línies discontínues ens indiquen que no, que ara els nens porten més el casc que abans.

Menys nens en bici a l'escola

Una de les tendències que veiem en les enquestes de mobilitat d'abans i després de l'entrada en vigor d'aquesta llei és la disminució dels infants que van a l'escola en bicicleta. Tenim una dada molt significativa entre 1987 i 2007 on el grup d'edat 7-9 cau més d'un 50% i el grup 10-12 cau un 20%. Una altra enquesta ens diu que els percentatge de desplaçaments en bici a l'escola el 2006 és del 33% i al 2012 el 29%.

Conclusions

Com sempre no tenim totes les dades que voldríem, però amb les que tenim ho veiem prou clar. La tendència de reducció de traumatismes al cap és comuna en tots els mitjans de transport i no es veu un canvi de tendència amb la introducció del casc.

L'ús del casc puja, però l'ús de la bici baixa. Normalment, un menor ús de la bici va associat a una major mortalitat derivada dels accidents de trànsit i la contaminació.

Sembla que l'efecte desincentivador del casc es confirma un cop més i la seva obligatorietat com a política de salut pública és contraproduent. .

Més informació: