10.5.15

Voltant per Girona

La xarxa ciclista de Girona encara és força reduïda per la seva extensió (26,9 km), però tot i així les bicicletes es veuen arreu de la ciutat. Hi ha diversos factors que intueixo que hi han ajudat: ser una ciutat universitària, tenir diversos rius que la travessen i que proporcionen rutes per creuar la ciutat, ser el nexe de dues importants vies verdes, tenir força tradició de ciclisme esportiu, tenir un moviment associatiu ciclista important i la implantació de la Girocleta, entre d'altres motius.

Pel que fa a la qualitat de les infraestructures, diguem que és discreta, falten segregacions, continuïtat, senyalització d'orientació i prioritat per la bici.

A continuació teniu un recull fotogràfic i comentat que analitza diversos punts, en mostra les mancances i en suggereix canvis.

Els carrils bidireccionals urbans donen forces problemes i si a més són a la vorera i sense segregació, el conflicte amb els vianants està servit. La mala ubicació d'aquest carril bici a la vorera propicia la invasió per part dels vianants. Segurament el problema és la falta d'inversió, el carril bici es va pintar quan hagués estat necessari moure la filera d'arbres.
En els carrils bici en calçada la segregació és molt recomanable per donar seguretat i per evitar ocupacions i estacionaments. Tractant-se de la porta principal de l'estació de tren de Girona, estava cantat que hi hauria estacionament il·legal i aturades de càrrega i descàrrega de passatgers i mercaderies.
Un usuari de la Girocleta circula en direcció contrària per un carrer de l'Eixample Nord en direcció al riu Onyar, un itinerari mal cobert per la xarxa actual. Aquest tipus de contrasentit estaria permès en molts altres països europeus.
El problema clàssic de carrils bici mal connectats i de continuïtat dels carrils bici. En aquesta cruïlla hi falta almenys un pas de bicicletes, no té sentit haver de canviar de vorera per creuar.
Forces zones d'aturada avançada  s'han pintat en molts semàfors, tant en cruïlles on la bici pot voler canviar de direcció, com per afavorir una sortida avançada de les bicicletes.

Com sempre hi ha certa ocupació, sobretot per part de motos.
El futur carril bici sota de les vies del tren proporcionarà una connexió necessària. Esperem que no hi hagin creuaments absurds amb els cotxes perquè amb la visibilitat reduïda per les columnes, els accidents estarien servits.

La segregació física és l'assignatura pendent dels carrils bici en calçada de Girona. En alguns casos la separació és prou ample, però també hi ha casos en que no ho és. Sempre s'ha de tenir en compte la velocitat potencial que poden agafar els cotxes en aquell tram.
La Girocleta és un servei de bicicleta pública petit, però que ha sobreviscut fins ara i que continua creixent en usuaris.