4.2.16

Nous estàndards de carril bici a Barcelona

Sembla que hi ha progressos interessants en la manera de fer infraestructures ciclistes a Barcelona. El carril bici del carrer Marquès de Sentmenat (a les Corts) és un exemple d'algunes de les novetats que s'estant introduint:
  1. Més amples: els carrils bici bidireccionals ara són més amples i no comptabilitzen la rigola (la franja de desguàs).
  2. Més espai de segregació: s'utilitzen segregacions més amples i quan hi ha aparcaments es deixen distàncies de seguretat que permeten obrir portes de cotxes amb seguretat. També s'hi fan aparcaments de bicicleta i moto.
  3. Illes per als girs dels cotxes per damunt del carril bici: s'estan instal·lant illetes protegides que obliguen al cotxe a fer girs més pronunciats, més lents i amb més visibilitat.
  4. Es manté la senyalització de carrer bici i zona 30. Tal i com diu la normativa, la bicicleta pot continuar circulant per la calçada. La senyalització vertical potser no ho permetria, però a la pràctica els ciclistes han de poder entrar i sortir d'aquest carril bici per qualsevol cruïlla.
Podríem entrar en alguns detalls més, però crec que aquests són els elements més diferenciadors. Què es pot fer millor respecte els carrils bici? Doncs:

  1. Fer carrils unidireccionals i prou amples per permetre l'avançament entre ciclistes. Això és imprescindible en les vies més transitades i l'única manera de poder gestionar bé les cruïlles.
  2. Tornar a introduir les zones d'aturada avançada per a ciclistes en determinats punts de la ciutat.
  3. Senyalització i semàfors per permetre prioritats diverses per la bicicleta: girs a la dreta, passar passos de vianants cedint el pas, però sense haver de fer vermells, ones verdes semafòriques adaptades, etc.

Vegeu també