23.4.06

7. Neteja

La neteja general de la bicicleta es pot fer amb una mànega sense molta pressió i sense dirigir l'aigua cap als rodaments (eixos de les rodes i dels pedals). Cal assecar bé la bicicleta posteriorment.

Es recomana netejar la cadena, els plats i els pinyons després de cada sortida en el cas de les BTT. Si es fa amb una freqüència major, la dificultat de la neteja també augmentarà. Per a netejar la cadena podem utilitzar un raspall i sabó de netejar plats o productes desengreixants (també podem utilitzar petroli o derivats si desmuntem la cadena). Després caldrà esbandir i assecar bé. Si el netejat el fem sense desmuntar la cadena caldrà ser molt cuidadosos per a que els productes de neteja que utilitzem no afectin els eixos de la bicicleta (alguns productes poden afectar també el quadre). Finalment caldrà lubrificar la cadena tal i com es descriu en la secció de manteniment.