23.4.06

12. Glossari

Petit recull de paraules que sovint no s'usen gaire en català quan parlem de bicicletes, en alguns casos s'inclou la definició:
  • Baula: cadascuna de les anelles d'una cadena.
  • Desmuntacadenes: eina que serveix per desmuntar les baules d'una cadena. En castellà tronchacadenas.
  • Cambra d'aire
Vegeu també aquest vocabulari anglès - català - castellà.