23.4.06

8. Manteniment

A part de fer una revisió abans de cada sortida (veure la secció corresponent) i fer els ajustos pertinents cal tenir en compte els següents aspectes per mantenir la bicicleta en bones condicions.

Lubrificat de la cadena

La cadena es lubrifica amb oli de cadena preferiblement després d'haver-la netejat. Caldrà fer-ho després de cada sortida, però en condicions extremes de fang i aigua es podrà lubrificar cada 10 km. N'hi haurà prou en lubrificar la cadena mentre la fem girar en sentit anti-horari, la lubrificació dels pinyons i dels plats es produirà posteriorment amb el pedaleig. El greix s'utilitza només per a les parts internes de la bicicleta (els eixos bàsicament), per a la cadena cal utilitzar oli, preferiblement oli amb tefló, que evita que la pols s'adhereixi a la cadena i als engranatges. L'oli amb tefló es pot trobar per a temps sec i per a temps humit

Canvi de la cadena

Es recomana canviar la cadena cada 1500 km de manera que puguem prolongar la vida dels plats i dels pinyons. Això farà que els canvis de la bicicleta funcionin millor. Les dents dels engranatges es van desgastant a mesura que fem quilòmetres, igualment, la cadena té un desgast i va agafant joc. Si no canviem la cadena fins que se'ns trenqui ens podem trobar que la cadena nova salta per damunt dels pinyons i llavors haurem de canviar pinyons i plats.

Canvi de cables i fundes dels canvis

Canviar cada any els cables dels canvis i les seves fundes també millora el funcionament dels canvis. L'espai entre el cable i la funda s'obtura amb el temps i augmenta la tensió del cable. Es pot posar regularment oli de cadena en el punts on el cable entra a la funda per evitar l'entrada de pols.

Pastilles de fre

Les pastilles de fre s'han de canviar quan s'hagi gastat aproximadament el 60% de la superfície. Si el desgast és diferent en diverses zones de la pastilla caldrà llimar la pastilla i ajustar correctament les pastilles de fre.

Greixat (lubrificat amb greix)

Aproximadament cada any caldria greixar la bicicleta (tots els rodaments i la tija del seient). Si no ho fem correm el perill que la tija del seient quedi soldada en el quadre i que els rodaments s'oxidin i la fricció augmenti.

Canvi del manillar

Es recomana canviar el manillar cada dos anys en les bicicletes d'alumini. El manillar suporta una gran pressió i acaba partint-se si no es canvia.