1.6.06

40.000 ciclistes a Barcelona

El diari AVUI (1/6/2006) es fa ressò de la xifra provisional que surt del comptatge que s'està fent de bicicletes amb 35 aparell instal·lats a tota la ciutat. Altres xifres que comenta l'article són els 135 km de carrils bici, els 5000 aparcaments, o els 90.000 ciclistes que surten al carrer els caps de setmana. També es comenta la prova pilot de circulació conjunta de bicicletes i autobusos pel carril bus de Via Laietana.

Per altra banda el Punt (1/6/2006) també fa ressò d'unes xifres lleugerament superiors 6.188 aparcament i 43.000 ciclistes i parla de la manca d'aparcaments i de l'aparcament subterrani per a bicicletes Biciberg que resta fora de funcionament des de la seva instal·lació. També parla de la cohabitació de bicicletes i busos a la Via Laietana i fa pedagogia de com cal lligar la bici.