22.6.06

Vilanova ampliarà la xarxa ciclista i el Garraf també

L'ajuntament de Vilanova vol elaborar un pla especial de la bicicleta per ampliar i millorar la xarxa de carrils bici existents a a ciutat (6,8km) i aconseguir que els desplaçaments en aquest mitjà de transport passi del 2% actual al 5%.

Pel altra banda, el consell comarcal impulsa la creació d'una xarxa comarcal que uneixi els municipis costaners, però també alguns de muntanya. La xarxa, inclosa en el projecte Bici-net, tindria molt en compte aspectes d'intermodalitat entre tren i bicicleta.
Font: El Punt 22/6/2006, Canal Blau 21/6/2006