30.6.06

Límits a la circulació de les bicis a les voreres

S'està discutint una modificació de l'ordenança de circulació de Barcelona per millorar la convivència entre vianant i bicicletes.
Entre les possibles novetats hi hauria la prohibició de circular en bicicleta per voreres si hi ha carril bici o zones 30 en el mateix carrer. En les voreres es podrà circular si tenen almenys 3 metres d'espai lliure (i no 5 metres d'amplada com abans sense tenir en compte el mobiliari urbà), s'haurà de circular a 10 km/h com a màxim, evitant circular a prop de les façanes i el vianant tindrà sempre prioritat. També s'ha parlat de prohibir la circulació de bicis per voreres molt on hi hagi molta aglomeració de persones oferint rutes alternatives o permetre la circulació per carrils bus si s'indica explícitament.
BiciWiki: La Vanguardia 27/06/2006