12.6.06

El Pla d'Infraestructures de Catalunya preveu una xarxa de carrils bici de 1200km

La Generalitat impulsa la construcció d'una xarxa de carrils bici de 1200km. Aquesta xarxa trigarà 20 anys en construir-se completament i està inclosa en el Pla d'Infraestructures de Catalunya i suposarà la inversió de 100M d'Euros. Aquesta xarxa té la finalitat d'interconnectar els principals nuclis de població del país tot permetent un doble ús lúdic, però també de transport, ja que interconnectarà nombroses ciutats i per tant permetrà augmentar els desplaçaments de mobilitat obligada (estudi, feina etc.) en bicicleta.

Altres mesures previstes i incloses en el Pla Estratègic de la Bicicleta són el foment de la intermodalitat amb vagons adaptats i pàrquings a les estacions de transport públic, campanyes de promoció de l'ús de la bicicleta, la creació d'una entitat que gestioni les polítiques referents a la bici i ajudes a la construcció de xarxes ciclistes locals.

La primera actuació serà la construcció d'un carril entre Vic i Camprodon de 60km paral·lel al desdoblament d'una carretera.

Opinió: com sempre les xifres si no es llegeixen amb detall enganyen, la xarxa que es preveu construir no sé si compta les vies verdes ja existents i el carril entre Vic i Camprodon sembla que en bona part utilitzarà la via verda del ferro i altres camins existents a la vora del Ter. Vegeu notícia de la ruta del Ter. A més a més, el pressupost destinat a aquesta xarxa continua sent ínfim tenint en compte que és una inversió a 20 anys i comparant-la amb el cost per exemple d'un km de tren d'alta velocitat soterrat. Aquesta última comparació la feia el mateix Manel Nadal, secretari de mobilitat, en presentar aquesta xarxa al 1r Congrés Català de la Bicicleta.

Pla Estratègic de la Bicicleta

Premsa: