8.6.06

Inagurat el 1r Congrés Català de la Bicicleta: Enquesta de l'ús de la bicicleta

Ahir es va inaugurar el 1r Congrés Català de la Bicicleta i com és habitual en la primera jornada d'aquest tipus d'actes, diversos polítics van fer els parlaments inaugurals amb bones paraules que van prometre que no es quedarien només en paraules.

El plat fort de la jornada va ser la presentació d'una enquesta sobre l'ús de la bicicleta a Catalunya que va donar dades molt interessants que intentaré desglossar els pròxims dies i enllaçar-vos l'enquesta tant aviat com estigui disponible a la web del congrés. Un resum de l'enquesta seria:
  • 42% dels enquestats usa la bici amb certa freqüència i un 4% diàriament
  • La bicicleta s'usa més per motius d'oci i esport i s'associa més amb benestar, lleure i esport que amb transport.
  • El 65% creu que els ciclistes són respectuosos amb els vianants i el 35% creu que els conductors són respectuosos amb els ciclistes.
  • El 90% creu que les administracions han de fomentar l'ús de la bicicleta.
  • El perfil del ciclista és un home jove amb nivell d'estudis mitjà-alt.
  • El 87% sap anar en bici.
  • A l'estiu i a la primavera s'utilitza més
  • Al 13% li han robat una vegada i al 5'4% més d'una vegada.
M'ha sobtat que diversos diaris fessin referència en els seus titulars a aspectes negatius que per altra banda són certs:
Alguns destaquen aspectes no tant negatius o positius: