6.11.06

Mapa col·laboratiu de carrils bici dels Països Catalans

Hi ha una interessant proposta per fer un mapa col·laboratiu de carrils bici dels Països Catalans. La idea és aprofitar l'oportunitat que ens donen les noves tecnologies com els sistemes d'informació geogràfica (SIG) o els GPS per fer "...un mapa d'infrastructures ciclistes dels Països Catalans basat en el conexeixement dels ciclistes urbans i que pugui ser distribuït (i editat) per qualsevol".

Hi ha una primera versió del planol aquí (KMZ, 35 KB) que es pot veure, per exemple, amb el programa Google Earth.

Vegeu també