16.11.06

Nous carrils bici del districte 22@

Us comentava a principi d'any que el districte 22@ provaria noves tècniques de mobilitat i construcció de carrils bici. Pel comentari del Marc Belzunces veig que això de moment s'ha concretat en la construcció de carrils bici pintats a la calçada i segregats del cotxes amb peces de cautxú reciclat de 14 cm d'altura, amplada suficient, 90 kg i amb catadiòptrics que s'enganxen a terra. Els anomenen "carrils bici flexibles" perquè les peces ho són i perquè es pot canviar el carril bici de lloc fàcilment.

Tot i així, l'amplada del carril bici no és suficient per fer un avançament entre ciclistes i no compleix les pròpies recomanacions de l'ajuntament que estableix un mínim 1,20 m d'amplada. Segons les meves dades un carril d'un sentit protegit hauria de tenir un mínim de 2 m que es desglossarien en 1,40 de carril i 0,20 a cada costat per segregar.

Vegeu també