9.11.06

Els espais naturals del delta del Llobregat

Un article d'El Punt del 8/11/2006 parla d'alguns dels espais naturals del delta del Llobregat, en especial, els de nova creació o que han patit importants canvis després del desviament del riu Llobregat o l'ampliació de l'aeroport. L'article també dedica un espai a parlar de les infraestructures ferroviàries que faran que aquests espais quedin molt ben comunicats i també de la possibilitat d'arribar-hi en bicicleta des de Martorell (vegeu la ressenya de la "Via verda del Llobregat").

Vegeu també