1.7.11

El paviment vermell de Collserola

Alguns camins pavimentats en color vermell a Collserola poden donar peu a confusions. La foto de la dreta correspon a un camí o vorera per a vianants que transcorre des de Vallvidrera fins a la carretera de l'Arrabassada (just sota el Tibidabo). Tot i ser vermell, és d'ús exclusiu per a vianants, però a vegades la senyalització horitzontal no és prou clara i pot donar peu a confusions.

Aquesta setmana he descobert a la Vall de Sant Just (foto de l'esquerra, perdoneu la qualitat) un tram curt (suposo que per això no l'havia vist abans) de carril bici amb fons vermell. Aquí queda una mica més clar que un cantó de la carretera és per bicicletes i l'altra per a vianants o excursionistes. Aquí potser el dubte és si el carril bici és bidireccional, ja que l'amplada del carril no és especialment generosa.