4.7.13

Els desplaçaments en bici pugen un 5% el 2012

Tot i el context actual de crisi on els desplaçaments han disminuït, la bicicleta continua en auge. Els desplaçaments en bici han augmentat un 5,23% del 2011 al 2012 fins arribar als 124.333 desplaçaments diaris.

En el cas concret del Bicing, l'augment ha estat de l'11'4%, superant els 16 milions de viatges anuals. 

Dins dels aspectes negatius, l'accidentalitat ciclista ha pujat un 37,8% respecte el 2011 quan la mobilitat en bici només ha pujat un 5,23%. Cap altre mitjà va augmentar tant l'accidentalitat l'any passat.

Les dades provenent del Resum anual de mobilitat 2012 i el gràfic ha estat elaborat per Esther Anaya a partir d'aquestes dades.

Cap comentari:

Vegeu també