9.7.13

Les dades de la bici a Barcelona en el període 2003-2012

Esther Anaya analitza en aquest informe les dades de la mobilitat de la bicicleta a Barcelona en el període 2003-2012 treient algunes conclusions, orientant com hauria de ser la política de mobilitat ciclista i donant pistes de quins elements s'haurien de continuar estudiant.