10.7.13

La importància d'ensenyar a circular en bicicleta

Arran de dues iniciatives recents que ara us comentaré us vull parlar de la importància d'ensenyar a circular en bicicleta com a part essencial de les polítiques de promoció de la bicicleta.

D'una banda, és important donar educació vial a les escoles perquè tots ens movem des de ben petits a peu i en bici. Crec que l'educació vial hauria de formar part del currículum educatiu i que l'administració hauria de posar els recursos necessaris per garantir-ho i també crec que l'educació vial s'ha de fer centrada en la bicicleta.

Tot això no és nou i molts països fa anys que ho fan. Forma part d'un política estatal de promoció de la bicicleta que dóna com a resultat uns escolar aptes per circular autònomament en bici i per tant futurs ciclistes que sabran circular amb seguretat.

La notícia aquesta setmana ha estat un programa pilot que l'Ajuntament de Barcelona promourà a 8 escoles de la ciutat:


L'altra notícia que us volia comentar és la creació d'una nova Bici-Escola fora de Barcelona, a Sant Boi. Igual que la BiciEscola barcelonina, s'especialitza en la formació d'adults que no saben anar en bici:
0. Video Presentació Biciescola from Bicibaix on Vimeo.

Les Bici Escoles s'han creat per ensenyar a anar en bicicleta als adults que no en saben, però crec que queda un buit molt important que és el reciclatge dels ciutadans que ja saben anar en bici cap a la bicicleta urbana. Aquest serà el tema d'un proper apunt.