12.11.13

Macsis, desant les bicicletes al sostre

Interessant mecanisme d'emmagatzemament o aparcament de bicicletes al sostre mitjançant una estructura metàl·lica composta per una part fixada al sostre i una altra part mòbil que bascula amb un motor o manualment amb unes politges. El sistema permet desar de forma organitzada fins a dues bicicletes o també altres objectes.

Es pot obtenir participant en el projecte de micromecenatge.