11.11.13

La bici d'oci a Noruega

Acabo els reculls fotogràfics de Noruega amb la bici esportiva i d'oci. Una de les altres similituds que crec que hi ha amb Catalunya: l'ús de la bici com a forma d'oci ja sigui per fer esport, excursions o passejos!

 

Vegeu els apunts d'aquesta sèrie sobre Noruega: