21.7.23

Finalitzat el carril bici que connecta Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi per la carretera C-245

Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi queden connectats per un itinerari pedalable d'uns 10 km.

El nou carril bici de la carretera C-245 és una connexió molt important a l'àrea metropolitana. És un itinerari pedalable de 10 km que dona servei directament a una població aproximada de 346.000 persones, però que fàcilment pot connectar amb molts altres municipis i destins. Dins la xarxa pedalable de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, correspon a la Bicivia 7.

Alguns dels trams al terme de
Castelldefels
El repte no era fàcil perquè calia reformar una antiga carretera amb un urbanisme ja consolidat i que en els centres urbans de Viladecans, Gavà i Castelldefels tenia trams relativament estrets, i a més, calia encabir-hi carrils exclusius per al bus. Per tot això, al jutjar el resultat també cal tenir present d'on partíem.

Analitzem l'itinerari ciclista

La varietat de trams és molt gran, però podem dir que tot el traçat és de doble sentit i en la seva major part són carrils bici sobre mitjanes laterals i es va alternant entre el cantó de muntanya i el cantó de mar unes 6 vegades en 10 km. En general, l'amplada és justa per a bicicletes de càrrega i durant el traçat sorgeixen molts dels errors més habituals de construcció de carrils bici.

En general, s'incorporen alguns estàndards de disseny que l'AMB ja ha anat introduint a la majoria de nous carrils metropolitans i que encaixen amb els estàndards barcelonins, parlo de la senyalització que no obliga a usar el carrils bici i de la senyalització dels passos de bicicletes, entre d'altres.

Hi ha pocs trams sobre calçada, un a Castelldefels i un a Gavà. En les voreres hi ha poques segregacions amb els vianants, però hi ha paviments diferenciats i en la majoria de casos s'usen antics laterals, mitjanes o voreres amples i això fa que els espais de vianants no siguin gaire utilitzats. Però també trobem trams de vorera compartida, passos de bicicleta on les trajectòries de vianants i ciclistes es poden creuar, etc.

(*) Tot i que pot semblar que hi ha un excés de vorera bici cal matisar:

  • Durant 2 km entre Viladecans i Sant Boi el carril circula per una mitjana on el carril té un paviment diferenciat i els únics vianants que hi circulen són els que venen o van a les parades del bus. Cal dir que a vegades les voreres laterals no són de qualitat ni rectes i qui vol caminar força tros o fa de forma més recte i accessible per la mitjana. Passa una cosa similar a Viladecans tocant a Gavà (1 km)
  • El tram interurbà no urbanitzat entre Castelldefels i Gavà (1'5 km) es pot considerar un tram tipus via verda en el sentit que s'ha creat un espai amb paviments diferenciats per a vianants i ciclistes.
  • Els trams que el carril bici va per calçada a Castelldefels i Gavà sumen 1'5 km.
  • El tram antic de Sant Boi circula per una mitjana amb jardí amb espais diferenciats per a bicis i vianants (1 km).
  • Podríem dir que 1 km de vorera bici a Castelldefels també té jardí i voreres molt amples amb espais prou ben diferenciats.
  • Hi ha uns 300 metres de calçada compartida cotxe-bus-bici al centre de Viladecans al tram més estret de tots.
  • Quedarien un màxim de 2 km de voreres-bici tradicionals sense segregacions. Un km es troba a l'extrem més occidental de Castelldefels en una zona més residencial i l'altre km seria al centre de Viladecans on trobem el carril bici en algunes voreres estretes.

 A continuació teniu un recull gràfic comentat:

Un dels trams antics de Sant Boi on
el verd urbà dona un caràcter agradable


Senyalització de prioritat incoherent a Viladecans
(als altres municipis no passa). Alguns trams tenen poc verd urbà.
 

 

Un dels trams en calçada a Castelldefels

Diversos trams de Viladecans i Sant Boi. La primera foto il·lustra el que és el pitjor tram de tot l'itinerari.

Connexions

La principal mancança és la connexió fins a Cornellà que hauria d'usar el pont sobre el riu Llobregat que fa anys que s'havia d'eixamplar i que ha quedat aturat. És una inversió del govern espanyol.

Actualment, tot i que no està senyalitzat, anant cap al centre de Sant Boi podem accedir al riu Llobregat i des d'aquí la connexió amb molts municipis és possible tot i no ser la més recta, ràpida i còmode.

També a través del Parc Agrari i d'un carril bici de Sant Boi és fàcil connectar amb el Prat. La connexió també es pot fer directament pel Parc Agrari des de Gavà o Viladecans. També queda més o menys connectat l'aeroport del Prat.

Molts carrils bici que travessen o surten perpendicularment de la C-245 ara es veuen encara més antics i precaris. Esperem que molts d'ells baixin a les calçades!

Transport públic

Gairebé tot el traçat ara té carril bus exclusiu i sembla que s'han modificat les línies de bus que hi havien. El temps de trajecte s'ha reduït considerablement.

En aquesta zona hi han hagut moltes planificacions i debats. Que si una nova línia de metro o de tren, però són obres extremadament cares que haurien de transcórrer per una zona deltaica amb un subsòl ple d'aigua. Per tot això, a mi em sembla que implementar un tramvia fins a Cornellà per la C-245 és una proposta molt raonable. Tal i com ho veig, hauria de ser una via en els carrils bus actuals i sense exclusivitat.

Conclusions

Enllaçar 10 km de carrils bici, 4 municipis i 346.000 persones és un èxit que segur que ja fa temps que està promovent l'ús de la bici i que ho continuarà fent. El repte no era fàcil i el resultat és molt divers, però la millora és innegable i ara hi ha moltes més alternatives de mobilitat sostenible a l'ús del cotxe. Falten connexions amb més municipis, falta guanyar més espai al cotxe encara, falten voreres dignes, falten carrils bici en ambdós costats de la carretera en molts casos i hi ha marge per millorar.


Més articles sobre aquest carril bici: