18.3.13

Analitzant el carril bici de Marina

Un petit anàlisi i unes quantes propostes per millorar el carril bici del carrer Marina de Barcelona entre la Meridiana i el passeig Marítim. Com sabeu, el carril bici fa poc ha canviat la seva configuració passant de 2 carrils unidireccionals adossats a la mitjana de l'avinguda a un sol carril bidireccional adossat a la mitjana en sentit de baixada (cap al mar).

Amplada

Com a molts carrils bici de la ciutat, l'amplada és insuficient, tant per donar cabuda a bicicletes de càrrega (com la de la primera foto), com pel que fa a les distàncies de seguretat laterals.

La cruïlla amb l'avinguda Icària

Ja era una cruïlla digne d'estudi fa temps quan hi havia 2 carrils bici unidireccionals, però ara, és encara més estreta (vegeu les dues últimes fotos). Hi ha poques solucions per un encreuament de 2 carrils bici bidireccionals en tant poc espai i tenint en compte que per fer girs cal esperar un semàfor verd. Per sort o per desgràcia els ciclistes intentem evitar el paviment de l'avinguda Icària i podem tenir alternatives pels carrer Salvador Espriu i Ramon Turró. Això fa, que no hi hagin masses ciclistes que s'hagin d'esperar al mig d'aquesta cruïlla.

Més cruïlles

Podríem parlar de la cruïlla amb el nou carril bidireccional de Ramon Turró, però podríem generalitzar que hi ha un problema en la majoria de cruïlles quan el ciclista que circula per Marina vol girar a esquerra o dreta. L'actual configuració afavoreix que els ciclistes agafin el pas de vianants i vagin a les voreres.

També és perillosa la incorporació al carril bici de Marina pels passos de vianants, perquè al incorporar-te per davant del semàfor, pot semblar que es té llum verda per continuar per Marina quan realment es té llum vermella. Hi ha petits semàfors per evitar això, però en alguns casos estan fosos.

Connexions sense prioritat en ambdós extrems

Tant a la rotonda amb la Meridiana com en arribar al carrer Salvador Espriu, la bici deixa de tenir prioritat i els itineraris de connexió transcorren per voreres amb conflictes diversos.


A la cruïlla amb Meridiana es podria fer un carril bici a l'exterior de la rotonda amb una bona catifa vermella i uns quants semàfors.

Pel que fa a Salvador Espriu, crec que el més pràctic (però no més econòmic) seria continuar el carril bici tot recte reconvertint la rotonda central on ara hi ha un sortidor.

Corredors al carril bici

Com us comentava, hi ha corredors que utilitzen el carril bici i quan això coincideix amb el creuament de 2 ciclistes aquests han de frenar. Em preocupa que aquest ús es generalitzi, però també entenc que els xamfrans tipus Eixample de les voreres de Marina són poc agradables. Crec que els laterals de Marina haurien de ser uns passejos rectes que convidessin a caminar, per entendre'ns, més semblants al passeig de Gràcia.

Conclusions

El carrer Marina continua sent un carrer amb prioritat pels cotxes per sobre de vianants o bicicletes. Això ho veiem senzillament, comptant la distància que ha de fer cada mitjà de transport per fer un recorregut que passi per aquest carrer. La configuració bidireccional tant habitual a Barcelona i rodalies i tanc poc habitual al nord d'Europa complica molt la gestió dels girs i de les cruïlles i la cerca de solucions que no afectin a cap mitjà de transport.