13.3.13

Interès públic o interès particular?

Potser pensar que l'obligatorietat del casc respon a un interès particular d'algun lobby seria molt malpensat i agosarat, però amb el límit de 130 km/h seríem ingenus si penséssim que es persegueix agilitzar la mobilitat. Els 130 són dolents per l'economia en un moment molt crític i els experts creuen que repercutirà en un augment de l'accidentalitat i en la gravetat dels accidents. Interès públic?

I què passa amb el casc? Qui li dóna suport? Només uns polítics que vetllen per la nostra salut?

Tots els col·lectius ciclistes s'oposen al casc, també l'europeu i aquests dies hi comencen ha haver reaccions d'altres institucions:

Cap comentari:

Vegeu també